Nyt Netværk

Aabenraa Jobcenter og AOF Sprogcenter Aabenraa/Tønder vil i samarbejde gøre en ekstra indsats for at ægtefælleforsørgede nydanskere i Aabenraa kommune. Vi tilbyder støtte til at få et personligt netværk og hjælp til at komme i job og uddannelse.

Der vil blive gennemført to inspirationsforløb på hver 6 måneder for ægtefælleforsørgede nydanskere i Aabenraa kommune. Du kan deltage GRATIS med henblik på, at få ny inspiration, få mere personligt netværk og komme i job og uddannelse.

Forløb 1 er startet i december 2016 og forløb 2 startede op den 29.november 2017.

Vi er i en del af Danmark, hvor befolkningen – og især arbejdsstyrken falder. Så skal vi sikre velfærd og vækst fremadrettet er det vigtigt, at du som nydansker får mulighed for at blive en aktiv del af lokalsamfundet og få plads på arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder undervisning i danske samfundsforhold, sprog, samt job- og uddannelsesforhold m.m. Der vil også blive mulighed for at få personlig vejledning og coaching med henblik på, hvordan ens personlige og faglige kvalifikationer kan anvendes aktivt i Danmark. Vi vil også lave en række sociale aktiviteter med henblik på, at mennesker mødes og nyt netværk skabes.

Vores undervisning ligger hver onsdag. Formiddag eller eftermiddag. Alt efter hvad der passer deltagerne bedst. Vejledning og anden hjælp sker efter konkret aftale.

Projektet støttes af SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration).