FVU Start, Læsning og Matematik

Mens du går på danskuddannelse hos AOF Sprogcenter, har du mulighed for at supplere din undervisning med FVU.

FVU Start
FVU Start er et undervisningstilbud, der henvender sig til dig, som har brug for at forbedre dine mundtlige færdigheder – herunder primært ordforråd. Der arbejdes også i mindre omfang med små skriftlige opgaver.

FVU Læsning
FVU Læsning er for dig, som sideløbende med din undervisning på AOF Sprogcenter ønsker at forbedre og supplere dine færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Gennem undervisningen lærer du at forstå, anvende og producere skrevne tekster.

Undervisningen i FVU Læsning er opbygget på 4 trin. Hvert trin kan afsluttes med en trinprøve.

FVU Matematik
FVU Matematik er for dig, som ønsker at forbedre og supplere dine regne- og matematikfærdigheder. Gennem undervisningen øger du dine muligheder for at forstå, behandle og producere matematik i dagligdagen.

Undervisningen i FVU Matematik er opbygget på 2 trin. Hvert trin kan afsluttes med en trinprøve.

FVU Screening og trinprøver
Inden du kan begynde til FVU, skal du deltage i en FVU screening. Ud fra denne screening og en individuel samtale vejledes du til, om FVU er det rette tilbud til dig, samt hvilke hold du kan tilbydes.

FVU trinprøver giver adgang til:

  • Bestået trin 3 er adgangsgivende til 9.klasse på VUC
  • Bestået trin 4 er adgangsgivende til erhvervsskolerne (kombineret med en bestået FVU Matematik trin 2)
  • Bestået trin 4 kan bruges ved ansøgning om dansk statsborgerskab

Priser
Undervisningen i FVU er gratis.