Om AOF SYD

AOF SYD er en folkeoplysende forening, som gennemfører danskuddannelse for udlændinge, undervisning af asylansøgere, forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning (OBU), afklaringsforløb for ledige, kurser for virksomheder samt aftenskolekurser og foredrag. Vores sprogcentre har eksisteret siden 1986 og er specialister i at undervise voksne udlændinge. Vi er i dag ca. 50 ansatte fordelt i Aabenraa og Tønder og har fokus på danskindlæring, integration og arbejdsmarkedstilknytning.

Formål

AOF SYD har til formål at udbrede kulturel og samfundsmæssig viden og forståelse samt at udbrede demokratiet i samfundet og stimulere til interessen for aktiv medvirken i samfundet. Dette formål opfylder vi ved:
  • At tilbyde grund-, efter- og videreuddannelse af unge og voksne.
  • At understøtte den enkeltes muligheder for at kunne fungere optimalt på arbejdsmarkedet.
  • At skabe rammer for debat om væsentlige samfundsemner.
  • At tilbyde kulturelle aktiviteter.

Værdier

AOF SYDs grundlæggende værdier ”Viden, udvikling og samvær” sætter retningen for vores forening. Vores grundlæggende holdning er, at der skal være plads til alle. Alle skal have lige muligheder i samfundet, og vi udvikler os i fællesskabet i samspillet med andre. På baggrund heraf kan AOF SYDs værdier beskrives således:
  1. Ligeværd og lige muligheder
AOF SYDs arbejde er baseret på et menneskesyn, der hviler på ligeværd og mangfoldighed, hvor ingen ekskluderes på grund af alder, uddannelse, arbejde, køn, etnicitet, religion etc. Ligeledes arbejder AOF SYD på at fremme lighed internt mellem mennesker i samfundet og derfor er der i AOF SYD fokus på uddannelse og andre aktiviteter rettet mod de der har mindst uddannelse og de, der er i størst risiko for at blive marginaliserede.
  1. Demokrati
AOF SYD er en forening med en valgt bestyrelse, og den demokratiske arbejdsform er grundlaget for, hvordan organisationen virker. AOF SYD arbejder på at fremme demokrati på hverdagsplan, i organisationen og i samfundet.
  1. Fællesskab
Det enkelte menneske udvikler sig i fællesskab med andre. Og fællesskabet giver grundlag for at den enkelte får en ramme for at udvikle sig individuelt. AOF SYD er en åben organisation, der samarbejder med andre organisationer og fællesskaber.
  1. Respekt
AOF SYD tror på, at stærke og frie mennesker skaber grundlaget for større livskvalitet for den enkelte, større lighed i samfundet og stærke fællesskaber. Derfor arbejder AOF på at fremme respekten for den enkelte.